Thu. Jun 13th, 2024

Join us every Thursday in August for live music, food trucks, and kids’ activities during our Concerts in the Park Series. Doors open at 5:30 p.m. with live music from 6:30 to 8:30 p.m. These fun-filled, family events are free of charge.

Will you still vote for Sarmiento even though his family is suing the City of Santa Ana?
Will you still vote for Sarmiento even though his family is suing the City of Santa Ana?

Question

Question

Conciertos en el Parque empiezan el 4 de Agosto

Únase a nosotros todos los jueves de agosto para escuchar música en vivo, camiones de comida y actividades para niños durante nuestra serie de conciertos en el parque. Apertura de puertas a las 5:30 de la tarde con música en vivo de 6:30 a 8:30 p.m. Estos eventos familiares llenos de diversión son gratis.

 • 4 de agosto • The Smokin’ Cobras
  La evolución del rock y el soul
  Windsor Park, 2915 W. La Verne Ave.
 • 11 de agosto • The OC3
  Rock clásico de los 70, 80 y 90
  Portola Park, 1700 E. Santa Clara Ave.
 • 18 de agosto • Suavé
  R&B de la vieja escuela y éxitos latinos
  Jerome Park, 726 S. Center St.
 • 25 de agosto • Stone Soul
  Éxitos clásicos del soul y Motown
  Thornton Park, 1801 W. Segerstom Ave.

Hòa Nhạc trong Công Viên

Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp thuộc chuỗi chương trình Hòa Nhạc trong Công Viên, có thêm xe bán thực phẩm, và hoạt động cho trẻ em vào mỗi Thứ Năm trong Tháng Tám. Chương trình mở cửa lúc 5:30 giờ chiều với phần biểu diễn âm nhạc từ 6:30 giờ chiều đến 8:30 giờ tối. Đây là chương trình miễn phí dành cho gia đình.

 • Ngày 4 Tháng Tám • The Smokin’ Cobras
  Sự tiến hóa của nhạc rock và soul
  Công Viên Windsor, 2915 W. La Verne Ave.
 • Ngày 11 Tháng Tám • The OC3
  Nhạc rock cổ điển của thập niên ’70s, ’80s và ’90s
  Công Viên Portola, 1700 E. Santa Clara Ave.
 • Ngày 18 Tháng Tám • Suavé
  Nhạc R&B trường phái cũ và các bản hits Latin
  Công Viên Jerome, 726 S. Center St.
 • Ngày 25 Tháng Tám • Stone Soul
  Nhạc soul cổ điển và các bản hits Motown
  Công Viên Thornton, 1801 W. Segerstrom Ave.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights