Sat. Jun 15th, 2024

The Santa Ana Summer Movies in the Park series is back! Every Friday from June 2 through July 14, 2023, the City of Santa Ana will be hosting free weekly movie screenings at select park locations.

A total of seven family-friendly movies will be showcased and the public is invited to bring friends and family to enjoy each screening. Pre-movie festivities are scheduled to begin at 5:30 p.m. with the movies beginning after sunset.

Guests can look forward to inflatables and themed activities. Food will be available for purchase from rotating food vendors, and free popcorn will be available while supplies last in partnership with the Power of One Foundation. Alternate audio in Spanish will be available through headsets upon request.

Movie screenings and dates are as follows:

 • June 2 – “The LEGO Batman Movie”
  • Centennial Park: 3000 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704
 • June 9 – “Puss in Boots: The Last Wish”
  • Roosevelt Walker Community Center (field): 816 E. Chestnut Ave., Santa Ana, CA 92701
 • June 16 – “The Sandlot”
  • Thornton Park: 1801 W. Segerstrom Ave., Santa Ana, CA 92704
 • June 23 – “Zootopia”
  • Prentice Park: 1801 E. Chestnut Ave., Santa Ana, CA 92701
 • June 30 – “Beauty and the Beast” (live action version)
  • El Salvador Park: 1825 W. Civic Center Dr., Santa Ana, CA 92703
 • July 7 – “Night at the Museum”
  • Jerome Park: 726 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
 • July 14 – “Coco”
  • Portola Park: 1700 E. Santa Clara Ave., Santa Ana, CA 92705

Guests are encouraged to arrive early to secure their spots and find parking along with their own lawn chairs, blankets and picnics. Additional information regarding the 2023 Santa Ana Summer Movies in the Park can be found at https://www.santa-ana.org/summer-movie-series/.

Serie de Películas en los Parques de Santa Ana

¡La Serie de Películas en los Parques de Santa Ana está de regreso! La Ciudad de Santa Ana proyectará películas gratuitas en diferentes parques cada viernes desde el 2 de junio hasta el 14 de julio de 2023.

Se exhibirán un total de siete películas para toda la familia y se invita al público a traer amigos y familiares para disfrutar de cada proyección. Las festividades previas a la película están programadas para comenzar a las 5:30 p.m. con las películas comenzando después del atardecer.

Los invitados podrán disfrutar de inflables y actividades temáticas. Tendrán la oportunidad de comprar comida de los vendedores, y las palomitas gratis estarán disponibles hasta agotar existencias, proveídas en asociación con Power of One Foundation. El audio alternativo en español estará disponible a través de audífonos.

Las películas y las fechas son las siguientes:

 • June 2 – “The LEGO Batman Movie”
  • Centennial Park: 3000 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704
 • June 9 – “Puss in Boots: The Last Wish”
  • Roosevelt Walker Community Center (field): 816 E. Chestnut Ave., Santa Ana, CA 92701
 • June 16 – “The Sandlot”
  • Thornton Park: 1801 W. Segerstrom Ave., Santa Ana, CA 92704
 • June 23 – “Zootopia”
  • Prentice Park: 1801 E. Chestnut Ave., Santa Ana, CA 92701
 • June 30 – “Beauty and the Beast” (live action version)
  • El Salvador Park: 1825 W. Civic Center Dr., Santa Ana, CA 92703
 • July 7 – “Night at the Museum”
  • Jerome Park: 726 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
 • July 14 – “Coco”
  • Portola Park: 1700 E. Santa Clara Ave., Santa Ana, CA 92705

Le recomendamos a los invitados llegar temprano para asegurar sus lugares y encontrar estacionamiento junto con sus propias sillas de jardín, mantas y picnics. Puede encontrar información adicional sobre las Películas en los Parques de Santa Ana de 2023 en https://www.santa-ana.org/summer-movie-series/.

Chiếu Phim trong Công Viên vào Mùa Hè

Chương Trình Chiếu Phim trong Công Viên vào Mùa Hè sẽ trở lại! Bắt đầu vào mỗi Thứ Sáu từ ngày 2 Tháng Sáu đến 14 Tháng Bảy, Thành Phố Santa Ana sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí hằng tuần tại các công viên được lựa chọn.

Sẽ có tổng cộng bảy bộ phim cho gia đình được trình chiếu. Kính mời quý vị hãy cùng gia đình và bạn bè đến thưởng thức các bộ phim. Nhiều hoạt động vui nhộn trước khi chiếu phim sẽ bắt đầu từ 5:30 p.m. và phim được trình chiếu sau khi mặt trời lặn.

Quý khách có thể tham gia trò chơi với nhà hơi và các hoạt động theo chủ đề. Đồ ăn sẽ được các nhà cung cấp bán. Chúng tôi có hợp tác với tổ chức Power of One Foundation để tặng popcorns với số lượng có hạn. Tai nghe sẽ có sẵn cho các phim có lồng tiếng Tây Ban Nha.

Danh sách và ngày chiếu phim trong mùa hè 2023 như sau:

 • 2 Tháng Sáu – “The LEGO Batman Movie”
  • Công Viên Centennial: 3000 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704
 • 9 Tháng Sáu – “Puss in Boots: The Last Wish”
  • Trung Tâm Cộng Đồng Roosevelt Walker (sân cỏ): 816 E. Chestnut Ave., Santa Ana, CA 92701
 • 16 Tháng Sáu – “The Sandlot”
  • Công Viên Thornton: 1801 W. Segerstrom Ave., Santa Ana, CA 92704
 • 23 Tháng Sáu – “Zootopia”
  • Công Viên Prentice: 1801 E. Chestnut Ave., Santa Ana, CA 92701
 • 30 Tháng Sáu – “Beauty and the Beast” (phim do người đóng)
  • Công Viên El Salvador: 1825 W. Civic Center Dr., Santa Ana, CA 92703
 • 7 Tháng Bảy – “Night at the Museum”
  • Công Viên Jerome: 726 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
 • 14 Tháng Bảy – “Coco”
  • Công Viên Portola: 1700 E. Santa Clara Ave., Santa Ana, CA 92705

Quý vị nên đến sớm để tìm nơi đậu xe và có chỗ ngồi. Quý vị cũng nên mang theo ghế và mền để ngồi trên cỏ và đồ picnics. Thông tin bổ sung về chương trình Chiếu Phim trong Công Viên ở Santa Ana vào Mùa Hè 2023 có sẵn tại https://www.santa-ana.org/summer-movie-series/.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights