Fri. Mar 31st, 2023

The inaugural Mid-Autumn Festival hosted by the City of Santa Ana will take place on Saturday, October 1, 2022, from 4 to 9 p.m. at Rosita Park. This free community event will highlight Asian cultures and celebrate Santa Ana’s large Vietnamese community.The festival will include a lion dance, drum performance, traditional dances and musical performances, cultural fashion show, kids’ activities, food trucks, exhibitors, free mooncakes (while supplies last), and an award presentation to lantern decoration contest winners.

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?
Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

The Mid-Autumn Festival, or Moon Festival, is celebrated by many Asian cultures around the world and is considered the second-most important holiday in Asian culture after the Lunar New Year. The Mid-Autumn Festival celebrates the fall harvest and full moon, a time when families get together to enjoy each other’s company and the bountiful harvests after a year of labor and care. It is a time for children to stay up late to light lanterns and devour mountains of moon cakes.

The Mid-Autumn Festival is kept alive by the hard work of dedicated community members and elders who strive to educate future generations about Asian culture and heritage. The Santa Ana City Council issued a proclamation this month recognizing the traditional Mid-Autumn Festival Day of September 10.

Rosita Park is located at 706 N. Newhope St. in Santa Ana. Onsite event parking will be available. Guests are encouraged to arrive early and bring a lawn chair and blanket. Food will be available for purchase.

For more information on the Mid-Autumn Festival, visit www.santa-ana.org/mid-autumn-festival or call the Salgado Center Office at (714) 571-4267.

Khai Mạc Lễ Hội Tết Trung Thu để Tôn Vinh Văn Hóa Châu Á

Thành Phố Santa Ana sẽ tổ chức Khai mạc Lễ Hội Tết Trung Thu vào Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng Mười, 2022, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Công Viên Rosita. Sự kiện cộng đồng miễn phí này sẽ tôn vinh văn hóa Châu Á và cộng đồng Việt Nam có dân số đông ở Santa Ana.

Lễ hội sẽ bao gồm múa lân, biểu diễn trống, các tiết mục múa và âm nhạc truyền thống, trình diễn thời trang đa văn hóa, các hoạt động cho trẻ em, xe bán thức ăn, các quầy triển lãm, tặng bánh trung thu (đến khi hết bánh), và trao giải thưởng của cuộc thi trang trí lồng đèn.

Lễ Hội Tết Trung Thu là truyền thống văn hóa được rất nhiều quốc gia Châu Á trên toàn thế giới tổ chức và lễ hội này được xem là lễ hội quan trọng thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Lễ Hội Tết Trung Thu đánh dấu thu hoạch vào mùa thu và vào thời điểm trăng tròn, khi cả gia đình quây quần vui vẻ bên nhau và thưởng thức một mùa bội thu sau một năm làm việc vất vả. Đây cũng là lúc trẻ em thức khuya rước lồng đèn và ăn bánh trung thu.

Lễ Hội Tết Trung Thu được các thành viên cộng đồng có tâm huyết làm việc không ngừng để bảo tồn và các vị cao niên hướng đến việc giáo dục các thế hệ tương lại về di sản và truyền thống Châu Á. Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đã công bố bằng tưởng lục công nhận Lễ Hội Tết Trung Thu theo truyền thống là Ngày 10 Tháng Chín.

Công Viên Rosita tọa lạc tại 706 N. Newhope Street ở Santa Ana. Quý vị có thể đậu xe ở khu vực diễn ra sự kiện. Các vị khách nên đến sớm và mang theo mền và ghế ngồi. Quý vị cũng có thể mua đồ ăn tại các xe và quầy thức ăn.

Để có thêm thông tin về Lễ Hội Tết Trung Thu, hãy truy cập www.santa-ana.org/mid-autumn-festival hoặc gọi Văn Phòng Trung Tâm Salgado ở số (714) 571-4267.

Festival del Medio Otoño

El Festival del Medio Otoño inaugural organizado por la Ciudad de Santa Ana se llevará a cabo el sábado 1 de octubre de 2022, de 4 a 9 p.m. en el Parque Rosita. Este evento comunitario gratuito destacará las culturas asiáticas y celebrará la gran comunidad vietnamita de Santa Ana.

El festival incluirá una danza del león, una actuación de tambores, bailes tradicionales y actuaciones musicales, un desfile cultural de moda, actividades para niños, camiones de comida, expositores, pasteles de luna gratuitos (hasta que se agoten) y una entrega de premios a los ganadores del concurso de decoración de faroles.

El Festival del Medio Otoño, o Festival de la Luna, es celebrado por muchas culturas asiáticas por todo el mundo y se considera la segunda fiesta más importante en la cultura asiática después del Año Nuevo Lunar. El Festival del Medio Otoño celebra la cosecha de otoño y la luna llena, un momento en que las familias conviven y disfrutan de las abundantes cosechas después de un año de trabajo y cuidado. Es hora de que los niños se trasnochen para encender farolillos y devorar montañas de pasteles de luna.

El Festival del Medio Otoño se mantiene vivo gracias al arduo trabajo de los miembros de la comunidad y los ancianos dedicados que se esfuerzan por educar a las generaciones futuras sobre la cultura y el patrimonio asiático. El Concejo Municipal de Santa Ana emitió una proclamación este mes reconociendo el tradicional Día del Festival del Medio Otoño del 10 de septiembre.

Rosita Park está ubicado en 706 N. Newhope Street en Santa Ana. Habrá estacionamiento disponible. Se anima a los invitados a llegar temprano y traer una silla de jardín y una manta. Habrá comida disponible para comprar.

Para obtener más información sobre el Festival del Medio Otoño, visite www.santa-ana.org/mid-autumn-festival o llame a la Oficina del Centro Salgado al (714) 571-4267.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights