Sun. Dec 10th, 2023

On Sunday, April 25th, 2021 from 9:00 AM to 12:00 PM, Vietnamese Community Health (VCH), a student organization at UCLA. will be hosting a FREE VIRTUAL Health Fair on the virtual telehealth platform VSee. Access the virtual clinic here.Free consultations will be issued for:

  • Cardiology
  • Dermatology
  • Internal Medicine
  • Mental Health Therapy
  • Mental Health Education
  • OB-GYN
  • Physical Therapy
  • Social Worker Consultations

ALL SERVICES ARE FREE.

No need to schedule an appointment, just enter during the event hours!

You can also pre-register to have a more expedited experience at Health Fair. In addition, you will be eligible to enter our pre-registration exclusive prize raffle! Pre-Registration will close on Saturday, April 24th, 2021.

If you do not have internet access, call the number below to schedule a telephone (dial-in) appointment.
To pre-register or for more information, please call (714) 702-5539 Or visit vchhealthfair.com.


Xin Kính Chào Quý vị,
Chúng em là Vietnamese Community Health (VCH) một hội sinh viên Trường đại học UCLA.
Vào ngày CHỦ NHẬT, NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2021 (từ 9:00 sáng đến 12:00 chiều) chúng em sẽ tổ chức một hội chợ y tế trên mạng miễn phí. Vào phòng khám trên mạng tại: https://vchhealthfair.vsee.me/u/clinic
Chúng em cung cấp các Tham khảo:
Bác sĩ tim, Bác sĩ da, Bác sĩ nội khoa, Chuyên khoa tâm lý, Chuyên gia vật lý trị liệu, Bác sĩ sản phụ khoa và Công tác xã hội.

TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐỀU MIỄN PHÍ!
Chúng em xin mời tất cả quý vị đến tham dự. Cám ơn Quý vị!
**Không cần đặt lịch hẹn trước. Quý vị chỉ cần lên mạng trong giờ của chương trình. **
Quý vị cũng có thể ghi danh trước để tiết kiệm thời gian khi quý vị tham dự Hội Chợ Y Tế. Ngoài ra, quý vị có thể tham gia rút thăm trúng thưởng! Chương trình rút thăm trúng thưởng sẽ đóng vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4, năm 2021.
Nếu quý vị không có mạng internet, thì vui lòng gọi số điện thoại dưới đây để lấy hẹn qua điện thoại.
Xin vui lòng gọi để ghi ganh trước hoặc biết thêm chi tiết:
(714) 702-5539
Hoặc vào trang web: vchhealthfair.com


¡Hola a todos!
Somos Vietnamese Community Health (VCH), una organización estudiantil de UCLA.
El domingo, 25 de abril de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., organizaremos una feria de salud VIRTUAL GRATUITA en la plataforma de telemedicina VSee. Para acceder a la clínica virtual, visite: https://vchhealthfair.vsee.me/u/clinic
Ofrecemos consultas gratuitas de:
Cardiólogo, Dermatología, Medicina Interna, Educación de Salud Mental, Terapia de Salud Mental, Fisioterapia, Especialista en Psicología Obstetricia y Ginecología y Trabajo Social.
TODOS LOS SERVICIOS SON GRATIS.

No necesitas programar una cita. Solo ingrese durante el horario del evento!

También puede preinscribirse para una experiencia más rápida en nuestra feria de salud. ¡Será elegible para participar en nuestro rifa de premios de preinscripción! La preinscripción termina el sábado, 24 de abril.
Si no tiene acceso a Internet, llámenos el número de abajo para concertar una cita telefónica.
Para preinscribirse o más información, por favor llame: (714) 684-1739 o visite vchhealthfair.com.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights