Sat. Mar 2nd, 2024

The County of Orange has issued a local health emergency for COVID-19, or coronavirus, as a precautionary measure. The City of Santa Ana is actively monitoring the situation and will provide updates to the public as needed. OC Health Care Agency previously reported one confirmed case of coronavirus in the county, and that patient has fully recovered. Two other local cases have since been reported. Symptoms include fever, cough and shortness of breath. However, OC Health Care considers risk of infection to the public in Orange County to be low.

TIPS:
• Wash hands frequently with soap and water for at least 20 seconds.
• Avoid touching your eyes, nose and mouth.
• Avoid close contact with people who are sick.
• Cough or sneeze into a tissue, or into the crook of your arm.
• Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces using a regular household cleaning spray or wipe.
• Stay home when you are sick.
• The Centers for Disease Control and Prevention does not recommend wearing a mask unless you are sick.

RESOURCES:
• OC Health Care Agency for local updates about the coronavirus – http://www.ochealthinfo.com/.
• OC Health Care Agency Health Referral Line for questions about coronavirus – call 800-564-8448 from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday.
• 211 Orange County is providing information about coronavirus – just dial 2-1-1. Care coordinators are available 24 hours a day, seven days a week and in multiple languages, including English, Spanish, Farsi and Vietnamese. For more information, go to https://www.211oc.org/.
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/COVID19
• World Health Organization (WHO): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

El Condado de Orange ha emitido una emergencia sanitaria local para COVID-19, o coronavirus, como medida de precaución. La Ciudad de Santa Ana está monitoreando activamente la situación y proporcionará actualizaciones al público según sea necesario. OC Health Care Agency reportó previamente un caso confirmado de coronavirus en el condado, y ese paciente se ha recuperado completamente. Desde entonces se han reportado otros dos casos locales. Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Sin embargo, OC Health Care considera que el riesgo de infección para el público en el Condado de Orange es bajo.

CONSEJOS:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Tosa o estornude en un pañuelo, o en el revés del codo.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies tocados con frecuencia con un spray o toallita de limpieza doméstica regular.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no recomiendan usar una máscara a menos que usted esté enfermo.

RECURSOS:
• OC Health Care Agency para actualizaciones locales sobre el coronavirus – http://www.ochealthinfo.com/.
• OC Health Care Agency Health Referral Line para preguntas sobre coronavirus – llame al 800-564-8448 de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.
• 211 Orange County está proporcionando información sobre coronavirus – simplemente marque 2-1-1. Los coordinadores de atención están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana y en varios idiomas, incluyendo inglés, español, farsi y vietnamita. Para obtener más información, vaya a https://www.211oc.org/.
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.gov/COVID19
• Organización Mundial de la Salud (WHO): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Quận Cam đã ban hành tình trạng y tế khẩn cấp, như là một biện pháp phòng ngừa tại địa phương đối với COVID-19, hay còn gọi là coronavirus. Thành phố Santa Ana đang tích cực theo dõi tình hình và sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho công chúng. Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam đã báo cáo một trường hợp xác nhận nhiễm coronavirus trong quận và bệnh nhân đó đã hoàn toàn bình phục. Hai trường hợp khác tại địa phương cũng đã được báo cáo. Các triệu chứng bao gồm sốt, ho và khó thở. Tuy nhiên, Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam cho rằng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại Quận Cam là thấp.

LỜI KHUYÊN:
• Rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng từ 20 giây trở lên.
• Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
• Tránh tiếp xúc gần với người bệnh.
• Ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy hoặc mặt trong của lòng bàn tay của bạn.
• Làm sạch, khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên chạm vào bằng cách sử dụng bình xịt hoặc dung dịch lau chùi thông thường trong gia đình.
• Khi bị bệnh nên ở nhà.
• Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh không khuyên bạn nên đeo khẩu trang trừ khi bạn bị bệnh.

NGUỒN:
• Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam để cập nhật tình hình coronavirus tại địa phương – http://www.ochealthinfo.com/.
• Đường dây tư vấn Y tế của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam để đặt các câu hỏi về coronavirus – gọi 800-564-8448 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
• 211 Quận Cam cung cấp thông tin về coronavirus – chỉ cần quay số 2-1-1. Điều phối viên y tế túc trực mọi thời điểm trong ngày, tất cả các ngày trong tuần và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Tư và tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập địa chỉ https://www.211oc.org/.
• Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC): https://www.cdc.gov/COVID19
• Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights