Sat. Dec 2nd, 2023

There will be major street closures and traffic impacts throughout Downtown Santa Ana due to several special events this weekend, beginning Friday, Nov. 4, through Monday, Nov. 7.

Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?
Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

The following street closures will be in effect for these events:

 • 6 a.m. Friday, Nov. 4 to 6 a.m. Monday, Nov. 7:
  • Blading Cup
  • Full closure on Bush Street between 3rd and 4th streets.
  • Full closure of the parking lot on the corner of 3rd and Bush streets
  • Access to the alley between Main and Bush Street and between 3rd and 4th streets will be limited.
 • 6 a.m. Saturday, Nov. 5 to 6 a.m. Sunday, Nov. 6:
  • Noche de Altares
   • Full closure on Flower Street between Civic Center Drive and Santa Ana Boulevard
   • Full closure on 6th Street between Flower Street and Coach Dick Hill Way
  • Chinelos Event
   • Full closure on Sycamore Street between 5th and 4th streets
   • Full closure on 4th Street between Broadway and Main Street.
  • Viva La Vida
   • Full closure on 4th St. between Main and French streets.
   • Full closure of Bush St. between 4th and 5th streets.
  • No street closures but will potentially impact downtown traffic on Saturday, Nov. 5:
  • Artwalk
   • 2nd Street Promenade between Broadway and Sycamore Street

Access to businesses will be maintained at all times. We recommend using alternate routes or plan for possible delays since the closures will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Access to businesses will be maintained at all times. We recommend using alternate routes or plan for possible delays since the closures will impact traffic flow.

We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

For full details on the closures, visit https://www.santa-ana.org/major-downtown-street-closures-planned-november-4-7-for-special-events/

Cierre total de calles en el centro 4-7 de noviembre

Habrá varios cierres totales de calles en el centro de Santa Ana debido a eventos especiales que afectarán el tráfico este fin de semana comenzando el viernes 4 de noviembre hasta el lunes 7 de noviembre.

El acceso a los negocios se mantendrá en todo momento. Utilice rutas alternativas o anticipe posibles demoras ya que estos cierres afectarán el flujo de tráfico. Nos disculpamos por cualquier inconveniencia y gracias por su comprensión. Para los detalles completos visite https://www.santa-ana.org/major-downtown-street-closures-planned-november-4-7-for-special-events/

Đóng đường 4-7 Tháng Mười Một

Có nhiều tuyến đường chính sẽ bị đóng và ảnh hưởng đến giao thông ở nhiều khu vực thuộc Trung Tâm Santa Ana do một số sự kiện đặc biệt diễn ra vào cuối tuần này, bắt đầu từ Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Một, đến Thứ Hai, 7 Tháng Mười Một.

Việc tiếp cận các cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì mọi lúc. Chúng tôi đề nghị sử dụng tuyến đường khác hoặc dự trù thêm thời gian do sự chậm trễ có thể xảy ra do việc đóng đường sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của quý vị. Để có đầy đủ chi tiết về việc đóng đường, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/major-downtown-street-closures-planned-november-4-7-for-special-events/

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

One thought on “DTSA traffic will be a mess this weekend with several street closures set for Nov. 4-7”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights