Tue. May 21st, 2024

Join us for “The Egg-cellent Adventure” egg hunt taking place on Saturday, April 16, from 9 a.m. to 1 p.m. at Centennial Regional Park in Santa Ana. This free community event will include egg hunts, entertainment, pancake breakfast, pony rides, petting zoo, game booths, inflatables, and much more!

Pre-registration for the egg hunts is not required; however, parents are encouraged to check in 30 minutes prior to their child’s scheduled egg hunt time.

The egg hunt schedule is as follows:

9:30 a.m.: 0-3 years old
10:30 a.m.: 4-5 years old
11:30 a.m.: 6-7 years old
12:30 p.m.: 8-10 years old
Adults may assist children 0-3 years of age with their egg hunt. All children are encouraged to bring their own baskets.

Make sure to join us prior to the event festivities for a special pancake breakfast hosted by the Santa Ana Lions Club. Breakfast will take place from 8:30 a.m. to 11 a.m.* and tickets will be $5 per person. The menu will include pancakes, sausages, and your choice of coffee or juice. Tickets will be on sale during the event, while supplies last. All proceeds will benefit the Santa Ana Lions Club.

Centennial Regional Park is located at 3000 W. Edinger Ave., Santa Ana. Event parking is free.

For more information about “The Egg-cellent Adventure” Egg Hunt or pancake breakfast, visit https://www.santa-ana.org/EggHunt call the Special Events Office at (714) 571-4227.

Venga a nuestra búsqueda de huevos el 16 de abril

Únete a nosotros en esta “Aventura Primavera” en la búsqueda de huevitos que se llevará a cabo el sábado 16 de abril de 9 a.m. a 1 p.m. en el Parque Centennial en Santa Ana. ¡Este evento comunitario gratis incluye la búsqueda de huevitos, música, desayuno de hotcakes, paseos en pony, zoológico interactivo, juegos, inflables y mucho más!

La pre-inscripción para la búsqueda de huevitos no es obligatoria, sin embargo, se les recomienda a padres registrar a sus niños 30 minutos previo al horario de búsqueda según su edad.

Los horarios se llevarán a cabo de la siguiente manera:
9:30 a.m.: 0-3 años de edad
10:30 a.m.: 4-5 años de edad
11:30 a.m.: 6-7 años de edad
12:30 p.m.: 8-10 años de edad
Los menores de 0 a 3 años pueden ser acompañados por un adulto durante la actividad. Se les recomienda a todos los niños traer su propia canasta. Asegúrese de unirse a nosotros para el desayuno de hotcakes antes del evento. El desayuno será organizado por el Club de Leones de Santa Ana y se llevará a cabo de las 8:30 a las 11 de la mañana. Los boletos cuestan $5 por persona y estarán disponibles durante el evento, hasta que se acaben. El menú consistirá de hotcakes, salchichas, y su selección de café o jugo. Todos los ingresos beneficiarán al Club de Leones de Santa Ana.

El Parque Centennial está localizado en 3000 W. Edinger Avenue, Santa Ana. El estacionamiento será gratis.

Para más información acerca de la “Aventura Primavera” y desayuno de hotcakes, visite https://www.santa-ana.org/EggHunt o llame a la oficina de Eventos Especiales al (714) 571-4227.

Hãy Tham Gia Săn Trứng Ngày 16 Tháng Tư

Hãy tham gia lễ hội săn trứng “Khám Phá Egg-cellent” cùng chúng tôi vào Thứ Bảy, Ngày 16 Tháng Tư từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Centennial Regional Park ở Santa Ana. Sự kiện cộng đồng miễn phí này sẽ bao gồm trò chơi săn trứng, văn nghệ, điểm tâm với pancake, cưỡi ngựa con, sở thú nhỏ, các quầy trò chơi, nhà hơi, và nhiều thứ nữa!

Không cần phải đăng ký trước để tham gia săn trứng; tuy nhiên, cha mẹ nên có mặt 30 phút trước thời gian săn trứng dành cho các bé theo lịch trình.

Thời gian săn trứng như sau:
9:30 giờ sáng: 0-3 tuổi
10:30 giờ sáng: 4-5 tuổi
11:30 giờ sáng: 6-7 tuổi
12:30 giờ trưa: 8-10 tuổi
Người lớn có thể giúp cho các bé 0-3 tuổi khi săn trứng. Tất cả các bé nên đem theo rổ đựng trứng của mình.

Hãy tham gia bữa điểm tâm đặc biệt do Santa Ana Lions Club tổ chức trước khi bắt đầu lễ hội. Điểm tâm sẽ diễn ra từ 8:30 giờ sáng đến 11 giờ sáng và giá vé là $5 mỗi người. Thực đơn bao gồm pancakes, xúc xích, và sự lựa chọn của quý vị là uống cà phê hoặc nước trái cây. Vé sẽ được bán tại sự kiện. Toàn bộ doanh thu sẽ dành cho Santa Ana Lions Club.

Centennial Regional Park tọa lạc tại 3000 W. Edinger Ave., Santa Ana. Đậu xe miễn phí.

Để có thêm thông tin về săn trứng tại “Khám Phá Egg-cellent” hoặc pancakes cho điểm tâm, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/EggHunt hoặc gọi Văn Phòng Tổ Chức Sự Kiện Đặc Biệt theo số (714) 571-4227.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights