Sun. May 26th, 2024

Santa Anita Park is currently closed due to installation of a new synthetic soccer field and other park improvements through November 6, 2023. The park will be fenced off completely and will not be open to the public. Santa Anita Park is located at 300 S. Figueroa Street in the City of Santa Ana.

Which SAUSD School Board candidates will you vote for in November?
Which SAUSD School Board candidate will you vote for in November?

Which SAUSD School Board candidates will you vote for in November?

Which SAUSD School Board candidates will you vote for in November?

Please use parks nearby while Sana Anita is under construction. If you have any questions, please contact Public Works Engineer, Ed Torres at (714) 647-5018. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Parque Santa Anita Cerrado

El parque Santa Anita actualmente está cerrado debido a la instalación de una nueva cancha de fútbol sintética y otras mejoras al parque hasta el 6 de noviembre de 2023. El parque estará cercado por completo y no estará abierto al público. El Parque Santa Anita está ubicado en el 300 S. Figueroa Street en la Ciudad de Santa Ana.

Utilice los parques cercanos mientras Sana Anita está en construcción. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Ingeniero de Obras Públicas, Ed Torres al (714) 647-5018. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

Công viên Santa Anita đóng cửa đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2023

Công viên Santa Anita hiện đang đóng cửa do việc lắp đặt một sân bóng đá tổng hợp mới và các công trình cải tạo khác của công viên cho đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2023. Công viên sẽ được rào lại hoàn toàn và sẽ không mở cửa cho công chúng. Công viên Santa Anita tọa lạc tại số 300 S. Figueroa Street ở Thành phố Santa Ana.

Vui lòng sử dụng các công viên gần đó trong khi Sana Anita đang được xây dựng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Kỹ sư Công trình Công cộng, Ed Torres theo số (714) 647-5018. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights