Wed. Feb 28th, 2024

There will be a full closure to through traffic on Flower Street between Civic Center Drive and Santa Ana Boulevard starting on Saturday, July 16 through Monday, July 18, 2022, for the Expo Nayarit. The closure will be from 1 a.m. on Saturday to 4 a.m. on Monday.

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?
Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

The street closures for the Expo are as follows:

Flower Street between Civic Center Drive and Santa Ana Boulevard
Sixth Street between Flower Street and Coach Hill Dick Way
Access to businesses will be maintained at all times. Please follow detour signage.

We recommend using alternate routes or plan for possible delays since these street closures will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Cierre total de la calle en Flower St.

Habrá un cierre total del tráfico en Flower Street entre Civic Center Drive y Santa Ana Boulevard a partir del sábado 16 de julio hasta el lunes 18 de julio de 2022 para la Expo Nayarit. El cierre será desde la 1 am del sábado hasta las 4 am del lunes.

Los cierres de calles por la Expo son los siguientes:
Flower Street entre Civic Center Drive y Santa Ana Boulevard
Sexta calle entre Flower Street y Coach Hill Dick Way
El acceso a las empresas se mantendrá en todo momento. Siga la señalización de desvío.

Recomendamos usar rutas alternativas o planificar posibles demoras ya que estos cierres de calles afectarán el flujo de tráfico. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

Toàn bộ đường phố bị đóng cửa trên Flower St. giữa Civic Center Dr. và Santa Ana Blvd. từ ngày 16 đến 18 tháng 7

Giao thông trên Đường Hoa giữa Đường Civic Center Drive và Đại lộ Santa Ana sẽ bị đóng cửa hoàn toàn, bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 đến hết thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2022, cho Expo Nayarit.

Thời gian đóng cửa từ 1 giờ sáng Thứ Bảy đến 4 giờ sáng Thứ Hai. Các đường phố đóng cửa cho Hội chợ triển lãm như sau:
Đường hoa giữa Đường trung tâm hành chính và Đại lộ Santa Ana
Đường thứ sáu giữa Phố hoa và Đồi xe buýt Dick Way
Quyền truy cập vào doanh nghiệp sẽ được duy trì mọi lúc. Vui lòng đi theo bảng chỉ dẫn đường vòng.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc lập kế hoạch cho sự chậm trễ có thể xảy ra vì những đường này bị đóng sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights