Sun. May 26th, 2024

The athletic fields at Delhi Park are currently closed due to annual turf renovation through August 26, 2022. The fields will be fenced off completely and will not be open to the public. Delhi Park is located at 2314 S. Halladay Street in the City of Santa Ana.

Please use alternate athletic fields nearby while Delhi Park fields are under construction.

Who will you vote for in the Santa Ana Mayoral Election in November?
Who will you vote for in the Santa Ana Mayoral Election in November?

Question

Question

If you have any questions, please contact Public Works Park Services Inspection Supervisor, Juan Lopez at (714) 448-9127. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Athletic Fields en Delhi Park cerrado

Los campos de atletismo en Delhi Park están actualmente cerrados debido a la renovación anual del césped hasta el 26 de agosto de 2022. Los campos estarán cercados por completo y no estarán abiertos al público. Delhi Park está ubicado en 2314 S. Halladay Street en la ciudad de Santa Ana.

Utilice los campos de atletismo alternativos cercanos mientras los campos del Parque Delhi están en construcción.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Supervisor de Inspección de Servicios de Parques de Obras Públicas, Juan López al (714) 448-9127. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

Các sân điền kinh tại Công viên Delhi đóng cửa đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2022

Các sân thể thao tại Công viên Delhi hiện đang đóng cửa để cải tạo sân cỏ hàng năm cho đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2022. Các sân sẽ được rào lại hoàn toàn và sẽ không mở cửa cho công chúng. Công viên Delhi tọa lạc tại số 2314 đường S. Halladay ở thành phố Santa Ana.

Vui lòng sử dụng các sân điền kinh thay thế gần đó trong khi các sân ở Công viên Delhi đang được xây dựng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Giám sát Kiểm tra Dịch vụ Công viên Công cộng, Juan Lopez theo số (714) 448-9127. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights